Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pragniemy dostarczyć Ci informacje, co dokładnie dzieje się z Twoimi danymi osobowymi w serwisie LUPKA.online
I. Kto jest Administratorem Twoich danych? Czyli komu je powierzasz?

 • Administratorem Twoich danych osobowych, jest RPP-EKO z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Vetulani 38, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:9930283681, REGON:120380120
 • Administratorami Twoich danych, w ramach świadczenia Usług, mogą być również Zaufani Partnerzy.
II. Jakie dane osobowe przetwarzamy - cel, podstawa prawna oraz czas
 1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie LUPKA.online
  • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.
  • a) Usługi, dla których niewymagane jest założenia konta
   • Wykaz usług: W serwisie LUPKA.online są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie LUPKA.online
   • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności na LUPKA.online, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
  • b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta
   • Wykaz usług: W serwisie LUPKA.online, aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się odpowiedzi kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, dokumenty księgowe czy np. stan zakupionych pakietów. Przetwarzamy Twoje dane
   • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności na LUPKA.online, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
    Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.
 2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń
  • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia.
   W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.
III. Komu udostępniamy Twoje dane?
 1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:
  • -zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu,
  • -zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług,
  • -zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
  • -realizacji kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie przez zaufanych partnerów
W przypadku aplikowania na oferty pracy publikowane na stronach Serwisu, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił ofertę pracy. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.
 1. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:
  • Zaufani partnerzy: Twoje dane mogą być administrowane i przetwarzane
    w celu realizacja kampanii reklamowych, targetowanych, behawioralnych w sieciach administratorów:
   • -Reklamodawców - dane o Użytkownikach jako profile marketingowe.
   • -Pozostałych Odbiorców jak: podmioty będące administratorami DMP gromadzących profile w celu wykorzystania ich do celów Reklamodawców, podmiotom organizującym kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (Domy Mediowe, agencje), - w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych
Polityka prywatności prowadzona jest przez te podmioty we własnym zakresie i możesz ją zobaczyć Tutaj.
  • Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e-mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika.
   W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
  • Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne: Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.
IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane, aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe używane podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.
V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie LUPKA.online i tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.
Twoje dane po usunięciu konta w Serwisie mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści (ogłoszeń) są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub usunięcia ogłoszenia.
Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies, są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.
Załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem Serwisu przechowywane są do 12 miesięcy. Po upływie tego czasu wiadomości są usuwane z serwera. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w serwisie LUPKA.online
VI. W jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy twoje adresy IP, numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych oraz pliki Cookies
 1. Jako administrator posiadamy uprawnienia do gromadzenia danych za pośrednictwem plików tekstowych przechowujących dane lokalnie tzw. „ cookies”, plików stanowiących obrazy, będące częścią kodu strony internetowej, które za pomocą innego serwera, służą do pomiaru oglądalności strony tzw. „piksele śledzące”, oraz obiektów udostępnianych lokalnie za pomocą przeglądarki czy urządzenia.
 2. Jako administrator Twoich danych, w ramach serwisu LUPKA.online gromadzimy "cookies" stałe jak i sesyjne. Stałe "cookies" przechowywane są na urządzeniu użytkownika, sesyjne zaś usuwane są każdorazowo po zamknięciu przeglądarki.
 3. Jako administrator Twoich danych, w ramach serwisu LUPKA.online, możemy umożliwiać gromadzenie informacji, wykorzystując powyższe technologie innym podmiotom takim jak dostawcy reklam lub dostawcy rozwiązań analitycznych. Pozyskane dane podlegają polityce prywatności tych podmiotów.
VII. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik ma prawa, które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych - czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 4. Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Ci możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 5. Prawo do cofnięcia zgody - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez LUPKA.online. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi - Jeżeli tego sobie życzysz, masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO
VIII. Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:
 • - poprzez formularz kontaktowy na stonie: http://lupka.online/strona/kontakt  
 • - przesłanie wiadomości droga mailową na adres: admin@lupka.online

Polityka cookies
Czym są pliki cookies?
Cookies (z ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają cookies, można znaleźć na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/ (w języku angielskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (w języku polskim)
Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku informacyjnego opisanego w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 
Do czego używamy plików cookies w serwisach należących do RPP-EKO ?
Wykorzystywanie cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika serwisu, a jedynie zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych i pozwalają nam zbierać dane statystyczne. Wykorzystujemy je, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich zainteresowań i potrzeb.
Cookies stosujemy w celu:
zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony,
prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania,
zintegrowania kampanii reklamowych z portalami społecznościowymi, dzięki czemu możemy Ci wyświetlać treści z innych portali,
mierzenia skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych przeprowadzanych w serwisie,
zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze,
prezentacji treści multimedialnych jak wideo, mapy w zależności od zapisanej w cookies informacji o Twoich działaniach.
 
Jakie dane zbierają cookies?
Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach www, w tym:
twój adres IP,
czas nadejścia zapytań,
czas wysłania odpowiedzi,
informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony odwiedzonej przez Ciebie poprzednio (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę serwisów należących do RPP-EKO nastąpiło za pomocą przekierowania z innego serwisu,
informacje o Twojej przeglądarce.
 
Kto otrzymuje dane zebrane przez cookies?
Dane zebrane przez cookies otrzymuje RPP-EKO z siedzibą w Tarnowie, 33-100 ul. Vetulani 38, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działałności Gospodarczej (CEIDG) , NIP: 9930283681, REGON: 120380120.
Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto niektóre z plików cookies są zamieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp do informacji w nich zawartych. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało szczegółowo opisane poniżej.
 
Google Analytics.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W rozumieniu RODO Google Analytics jest podmiotem przetwarzającym dane, ponieważ zbiera i przetwarza dane w naszym imieniu, zgodnie z otrzymanymi od nas instrukcjami. Administratorami danych jesteśmy my i  zachowujemy pełne prawa do gromadzenia, przechowywania i usuwania swoich danych w dowolnym momencie oraz do uzyskiwania do nich dostępu. Google wykorzystuje dane zgodnie z ustawieniami wybranymi przez nas w interfejsie usługi.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, która do tej pory była niekwestionowaną podstawą do powierzania danych temu dostawcy. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. sprawie Schrems II (C311/18) stwierdził, że tzw. Privacy Shield jest nieważna, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał potwierdził jednocześnie ważność decyzji KE nr 2010/87, zatwierdzającej standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych osobowych w rozumieniu art. 46 RODO. Przekazywanie danych do Google odbywa się odtąd na podstawie standardowych klauzul umownych, które zawarte są w naszej umowie z Google będącym zaufanym dostawcą usług realizującym rozbudowaną politykę ochrony danych osobowych.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 
Facebook Pixel.
Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 
Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, która do tej pory była niekwestionowaną podstawą do powierzania danych tego dostawcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. sprawie Schrems II (C311/18) stwierdził, że tzw. Privacy Shield jest nieważna, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał potwierdził również ważność decyzji KE nr 2010/87, zatwierdzającej standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych osobowych w rozumieniu art. 46 RODO. Przekazywanie danych do Facebooka odbywa się odtąd na podstawie standardowych klauzul umownych, które zawarte są w naszej umowie z Facebook Inc realizującym rozbudowaną politykę ochrony danych osobowych.
 
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie.
 
 
Jakich plików cookies używamy?
Niezbędne pliki cookies
Pliki cookies tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Dzięki niezbędnym plikom cookies możesz nawigować po serwisie i korzystać w pełni z jego funkcjonalności. Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, to serwis może funkcjonować nieprawidłowo, a pojawiające się błędy mogą znacząco utrudnić Ci korzystanie z wielu jego funkcji.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z serwisu, np. które strony odwiedzasz najczęściej i czy otrzymujesz wiadomości o wystąpieniu błędów ze strony internetowej. Analityczne cookies nie gromadzą żadnych danych, które mogą doprowadzić do Twojej identyfikacji. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies, pomagają nam poznać, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystasz ze stron internetowych. Dzięki temu poznajemy Twoje preferencje i polepszamy funkcjonowanie serwisu, dopasowując do nich strukturę i zawartość stron.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i ustawień. Dzięki temu, że znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w poruszaniu się po naszych stronach internetowych.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookies wykorzystujemy, aby dostosować informacje marketingowe do Twoich zainteresowań. Reklamowe cookies rejestrują Twoją wizytę w naszym serwisie i mogą przekazywać informacje dalej do innych podmiotów, np. do agencji reklamowych, z którymi współpracujemy w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Agencje te również mogą umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Ma to na celu optymalizację komunikacji marketingowej zarówno w naszym serwisie www, jak i na innych stronach internetowych. Tego rodzaju pliki cookies są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą odpowiedniego operatora serwisu (w tym przypadku za naszą zgodą). Reklamowe pliki cookies nigdy nie przetwarzają Twoich danych osobowych.
Wszystkie przedstawione sekcje plików cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów.
Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):
sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies?
W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Zaktualizowana Polityka prywatności i cookies obowiązuje od 1 grudnia 2021 r
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Dołącz do naszej grupy na FACEBOOKu - kliknij w ten pasek ------------------- zainteresowanych promocją na naszej stronie na Facebooku prosimy o kontakt na email: admin@lupka.online